Πολιτική Επιστροφών

Μέλι Λάδι Κουμκουάτ

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης:

 1. Διαδικασία
  Σε περίπτωση που ο χρήστης/καταναλωτής θελήσει για οποιονδήποτε λόγο να επιστρέψει το προϊόν που παρέλλαβε, έχει τη δυνατότητα να το κάνει μέσω τηλεφώνου στο +30 2661 099533, με αποστολή email στο sales@terracorfu.com είτε, εάν είναι εγγεγραμμένος, μέσω της φόρμας επιστροφών της ιστοσελίδας μας.
  Για να χρησιμοποιήσει τη φόρμα επιστροφών θα πρέπει να συνδεθεί με τα στοιχεία που ο ίδιος έχει ορίσει (username και password) στο λογαριασμό του και να μεταβεί στο ιστορικό των παραγγελιών του. Εκεί μπορεί να επιλέξει να δει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας με το προϊόν/προϊόντα που θέλει να επιστρέψει και στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο κουμπί "Επιστροφή" δίπλα στο επιθυμητό προϊόν, να συμπληρώσει τη φόρμα επιστροφών. Ο χρήστης/καταναλωτής θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά το λόγο επιστροφής του προϊόντος. Μετά την παραλαβή του αιτήματος, η εταιρεία μας θα επικοινωνήσει με τον χρήστη/καταναλωτή για τις λεπτομέρειες της επιστροφής του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η πολιτική επιστροφής προϊόντων όπως αναφέρεται αναλυτικά στη συνέχεια (παρ.2).
  Τυχόν ακύρωση της παραγγελίας πραγματοποιείται χωρίς περιορισμούς εφόσον το προϊόν δεν έχει αποσταλεί από την Εταιρία μας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο χρήστης/καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με την παρ. 2α κατωτέρω.

 2. Πολιτική επιστροφής προϊόντων
  • Α. Δικαίωμα Υπαναχώρησης: Ο χρήστης/καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων μας, σύμφωνα με το αποδεικτικό παραλαβής της εταιρίας ταχυμεταφορών. Για τη διαδικασία επιστροφής ισχύει η παράγραφος 1 του παρόντος.
   Σε περίπτωση υπαναχώρησης, το προϊόν δεν θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί, δεν θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί τυχόν ταμπέλες που το συνοδεύουν, να μην έχει ανοιχθεί η συσκευασία του, να μην έχει υποστεί φθορές. Σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα επιστροφής καθώς και τα μεταφορικά βαραίνουν τον χρήστη/καταναλωτή. Για ελαττωματικά προϊόντα ισχύει η παρ. 2β κατωτέρω.

  • Β. Ελαττωματικά προϊόντα: Όλα τα προϊόντα που η Εταιρία μας προβάλλει, προωθεί και μεταπωλεί μέσω της ιστοσελίδας της είναι αρίστης ποιότητας και λαμβάνεται η κατάλληλη μέριμνα ώστε κατά τη συσκευασία και μεταφορά τους να φτάνουν στο χρήστη/καταναλωτή χωρίς φθορές ή ελαττώματα. Όμως στην σπάνια περίπτωση που διαπιστώσει ο χρήστης/καταναλωτής κατόπιν παραλαβής των προϊόντων μας ότι αυτά έχουν υποστεί κάποια φθορά ή έχουν κάποιο ελάττωμα τότε ο χρήστης/ καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος ενώ διατηρεί και το δικαίωμα υπαναχώρησης.
   Εφόσον το προϊόν έχει φθορές ή είναι ελαττωματικό και ο χρήστης/ καταναλωτής επιθυμεί την αντικατάστασή του, μπορεί να ενημερώσει την Εταιρία μας προκειμένου να προχωρήσουμε στην διαδικασία αντικατάστασής του μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή του. Στην περίπτωση αυτή, το προϊόν αποστέλλεται στην Εταιρία μας με δικά μας έξοδα και αντικαθίσταται με άλλο προϊόν εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα, για την οποία ο χρήστης/καταναλωτής θα ενημερώνεται άμεσα. Εναλλακτικά, ο χρήστης/καταναλωτής δύναται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης ως άνω. Για τη διαδικασία επιστροφής ισχύει η παράγραφος 1 του παρόντος.
   Σε περίπτωση που ο χρήστης/ καταναλωτής παραλάβει το προϊόν και δεν διατυπώσει περαιτέρω επιφυλάξεις, τότε θεωρείται ότι έχει παραλάβει το προϊόν ανεπιφύλακτα.

  • Γ. Επιστροφή χρημάτων:Σε περίπτωση υπαναχώρησης ή μη διαθεσιμότητας προϊόντος κατόπιν αιτήματος αντικατάστασης, και εφόσον το τίμημα έχει καταβληθεί, ο χρήστης/ καταναλωτής δύναται να ζητήσει είτε την επιστροφή του τιμήματος είτε την πίστωση αυτού κατόπιν συνεννοήσεως με την Εταιρία μας μέσω της αποστολής e-mail ή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο +30 2661 099533. Τυχόν επιστροφή χρημάτων σε κάθε περίπτωση θα γίνεται άτοκα και θα αφορά το ποσό του τιμήματος του προϊόντος (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

TerraCorfu.com © 2017
Created By D ∞ Ideas...