Μέλι Λάδι Κουμκουάτ

Ι. Εισαγωγή

Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα έχει δημιουργηθεί από την εταιρία με την επωνυμία ΤΕΡΡΑΚΟΡΦΟΥ.ΚΟΜ Ο.Ε. η οποία εδρεύει στην Κέρκυρα, περιοχή Κοντόκαλι T.K. 49 100, Α.Φ.Μ: 800482385, Δ.Ο.Υ. Α΄ Κερκύρας,  τηλέφωνο: +30 2661 099533, ηλεκτρονική διεύθυνση: management@terracorfu.com, ΑΡ. Μητρώου Υπουργείου Ανάπτυξης: 1211/13 (εφεξής η Εταιρία). Η Εταιρία διαχειρίζεται τις ιστοσελίδες (domain names) www.terracorfu.com  και www.terracorfu.gr  για την αγορά, διάθεση και πώληση/μεταπώληση (χονδρικώς ή λιανικώς) τοπικών προϊόντων της Κέρκυρας τα οποία παρουσιάζονται στις ιστοσελίδες της εταιρίας μας.

Η προβολή, παρουσίαση, πώληση, μεταφορά-αποθήκευση, παράδοση και τυχόν επιστροφή των προϊόντων που προβάλλονται στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και η ασφάλεια των συναλλαγών σας διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης,  τους οποίους η Εταιρία κοινοποιεί στους χρήστες/ καταναλωτές μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και τους καλεί να λάβουν γνώση πριν την πραγματοποίηση τυχόν αγορών. Η πραγματοποίηση αγορών ή οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής μέσω της παρούσας ιστοσελίδας σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης. 

H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, μεταβάλλει τους παρόντες όρους χρήσης και συναλλαγών με το ηλεκτρονικό της κατάστημα κάθε χρονική στιγμή και να τους θέτει σε ισχύ με την ανάρτησή τους στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

ΙΙ. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας (Ε-shop)

Η Εταιρία διατηρεί το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω των ιστοσελίδων (domain names) www.terracorfu.com και www.terracorfu.gr. Η ιστοσελίδα www.terracorfu.gr ανακατευθύνει το χρήστη στη σελίδα www.terracorfu.com μέσω της οποίας λειτουργεί το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Για το λόγο αυτό με την αναφορά εφεξής στον όρο ιστοσελίδα αναφερόμαστε στην www.terracorfu.com και www.terracorfu.gr. Μέσω του καταστήματος η Εταιρία προβάλλει, πωλεί/ μεταπωλεί, προωθεί προϊόντα παραγωγών με τους οποίους έχει επιλέξει να συνεργάζεται. Τα προϊόντα αυτά προέρχονται από τοπικούς παραγωγούς του νησιού της Κέρκυρας, από καλλιτέχνες που έχουν καταγωγή, ζουν ή εργάζονται στο νησί της Κέρκυρας.

Η επιλογή των προϊόντων, των παραγωγών/προμηθευτών και καλλιτεχνών πραγματοποιείται από την Εταιρία ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα ελεύθερα να τροποποιεί, να ανανεώνει ή/και να αποσύρει οποιαδήποτε από τα προϊόντα που προβάλει και πουλά χωρίς ουδεμία προηγούμενη ειδοποίηση. Η Εταιρία διατηρεί επίσης το δικαίωμα και άνευ προηγούμενης ειδοποίησης να αλλάζει την τιμολόγηση των προϊόντων, και να προβαίνει ελεύθερα στην πραγματοποίηση προσφορών ή/και εκπτώσεων αλλά και να τροποποιεί ή/και να διακόπτει αυτές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών/ . Οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιηθεί θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του καταστήματος της Εταιρίας χωρίς άλλη ειδοποίηση των χρηστών/καταναλωτών. Η Εταιρία μας δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων και πωλούμενων μέσω της ιστοσελίδας μας προϊόντων, αλλά σε περίπτωση έλλειψης διαθεσιμότητας θα ειδοποιεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος τον χρήστη/καταναλωτή μέσω των στοιχείων επικοινωνίας του.

Η ακριβής περιγραφή των προϊόντων και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά αυτών, η ονομασία αυτών, η τιμή τους, το όνομα του παραγωγού/προμηθευτή και καλλιτεχνών παρουσιάζονται αναλυτικά κατά την πλοήγηση των χρηστών/καταναλωτών στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες δίδονται κατόπιν επικοινωνίας με την Εταιρία μας στο τηλ: +30 2661 099533 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@terracorfu.com.

 

ΙΙΙ. Τρόπος εκτέλεσης της παραγγελίας

Α. Κατά την πλοήγηση του χρήστη/ καταναλωτή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, παρουσιάζονται με σαφήνεια μέσω φωτογραφιών όλα τα προϊόντα μας. Κατά την παρουσίαση του προϊόντος περιγράφονται με επεξηγηματικό κείμενο οι ιδιότητές του, η τιμή του καθώς και η διαθεσιμότητά του.

Β. Ο χρήστης/ καταναλωτής εφόσον επιθυμεί να αγοράσει οποιοδήποτε προϊόν δύναται να προβεί σε παραγγελία αυτού επιλέγοντας έναν από τους κάτωθι τρόπους:

 1. Με τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη/καταναλωτή (λογαριασμός χρήστη) και την εγγραφή του στην ιστοσελίδα καταχωρώντας τα στοιχεία που του ζητούνται ( όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail).
 2. Mέσω του λογαριασμού του στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook (Facebook account), οπότε στη συνέχεια θα υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης και επεξεργασίας των στοιχείων επικοινωνίας του στην ιστοσελίδα (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) με εγγραφή του χρήστη/καταναλωτή.
 3. Ως επισκέπτης με την προσθήκη του προϊόντος ή των προϊόντων που επιθυμεί στο «καλάθι αγορών».

Στις περιπτώσεις Α και Β, ο χρήστης/ καταναλωτής με την εγγραφή του στην ιστοσελίδα μας εξασφαλίζει την αρτιότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση του, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες (quick checkout), για την διευκόλυνση των συναλλαγών του με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Στην περίπτωση Γ, τα στοιχεία που ο χρήστης/καταναλωτής καταχωρεί στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούνται μόνο για τη συγκεκριμένη παραγγελία.

Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των στοιχείων που αποστέλλεται στην Εταιρία μας εμπίπτει στην αυστηρή πολιτική μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως περιγράφεται κατωτέρω στον όρο υπό ΙΧ.

Γ. Η παρακολούθηση και επεξεργασία της παραγγελίας πριν την ολοκλήρωση αυτής και την αποστολή του σχετικού αιτήματος στην Εταιρία μας γίνεται από το χρήστη/ καταναλωτή μέσω της εφαρμογής «καλάθι αγορών». Ο χρήστης/ καταναλωτής μπορεί να προσθέσει οποιοδήποτε προϊόν επιθυμεί στο «καλάθι αγορών» του, πατώντας την αντίστοιχη επιλογή στην οθόνη του. Στη συνέχεια, και εφόσον έχει προσθέσει κάποιο προϊόν στο «καλάθι αγορών», έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να το επεξεργαστεί, να ελέγξει το συνολικό κόστος της παραγγελίας, να δει αναλυτικά τα προϊόντα τα οποία έχει διαλέξει με τις τιμές τους, να αφαιρέσει προϊόντα από το «καλάθι αγορών», να το ανανεώσει προσθέτοντας νέα προϊόντα ή να ολοκληρώσει την παραγγελία του. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα για μια πρώτη αυτόματη εκτίμηση του κόστους αποστολής της παραγγελίας πριν την ολοκλήρωσή της.

Κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας και πριν την ολοκλήρωση αυτής, ο χρήστης/ καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα να δει μια περίληψη των προϊόντων που αγοράζει συμπεριλαμβανομένων των φόρων και εξόδων αποστολής.

Δ. Ο χρήστης/ καταναλωτής κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας του θα αποστέλλει στην Εταιρία μας όνομα, επώνυμο, πλήρης διεύθυνση αποστολής των προϊόντων (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη), αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Η Εταιρία μας θα αποστέλλει εντός 5 ημερών από την παραγγελία απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο θα επιβεβαιώνει την παραγγελία, και θα αποστέλλει στο χρήστη/ καταναλωτή τον αριθμό αποστολής της ταχυμεταφοράς και την προβλεπόμενη ημερομηνία παραλαβής. Με την αποστολή του μηνύματος αυτού θεωρείται ότι η παραγγελία του χρήστη/ καταναλωτή έχει ολοκληρωθεί.

Σε περίπτωση που ο υπολογισμός των εξόδων αποστολής δεν αναγράφεται ή δεν έχει υπολογιστεί σωστά για λόγους τεχνικής φύσεως για τους οποίους δεν ευθύνεται η Εταιρία μας, ο χρήστης/ καταναλωτής θα ενημερώνεται μέσω του απαντητικού e-mail από την Εταιρία μας για οποιαδήποτε αλλαγή.

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας. Σε περίπτωση που ο χρήστης/ καταναλωτής επιθυμεί οποιοδήποτε προϊόν ή ποσότητα προϊόντων το οποίο δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, δύναται να επικοινωνεί με την Εταιρία μας είτε μέσω email είτε τηλεφωνικώς προκειμένου να προβεί σε εξατομικευμένη παραγγελία, υπό τον όρο της διαθεσιμότητας. Καθόσον η διαθεσιμότητα εξαρτάται απολύτως από τους παραγωγούς, η Εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας ή ποσοτήτων συγκεκριμένου προϊόντος.

Ο χρήστης/ καταναλωτής οφείλει να προβαίνει σε ορθή καταχώρηση όλων των στοιχείων που του ζητούνται και  να επιλέγει με την αρμόζουσα επιμέλεια τα προϊόντα που επιθυμεί κατόπιν ελέγχου της περιγραφής των προϊόντων, της διαθεσιμότητάς τους και της τιμής καθώς και των λοιπών επιβαρύνσεων –εξόδων αποστολής. Ο χρήστης/καταναλωτής οφείλει να ελέγχει πριν την υποβολή του αιτήματός του όλα τα στοιχεία της παραγγελίας του. Σε περίπτωση που ο χρήστης/ καταναλωτής διαπιστώσει οποιαδήποτε ανακρίβεια στα στοιχεία της παραγγελίας του οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Εταιρία μέσω e-mail έως και την παραλαβή του απαντητικού μηνύματος επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Η Εταιρία μας δεν ευθύνεται για καμία ενέργεια ή παράλειψη ή καθυστέρηση στην εκτέλεση της παραγγελίας η οποία οφείλεται σε ανακριβή καταχώρηση στοιχείων ή αιτήματος παραγγελίας.

 

IV. Διαδικασία πληρωμής

A. Η Εταιρία μας χρησιμοποιεί διαφορετικούς τρόπους καταβολής του τιμήματος των προϊόντων που προβάλει στους ιστοτόπους της για την καλύτερη εξυπηρέτησή του χρήστη/καταναλωτή. Το ακριβές ποσό που θα καταβάλλεται για την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος προβάλλεται και πωλείται μέσω των ιστοσελίδων (domain names) www.terracorfu.com και www.terracorfu.gr αναγράφεται σε κάθε προϊόν. Στο ποσό αυτό θα προστίθενται και τυχόν έξοδα αποστολής τα οποία αναφέρονται ευκρινώς κατά την διαδικασία αγοράς του προϊόντος από τον χρήστη/καταναλωτή.

Β. Με την επιλογή από τον χρήστη/ καταναλωτή οποιουδήποτε τρόπου πληρωμής, τυχόν συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και προσωπικών του δεδομένων τα οποία πρέπει να παράσχει στην εταιρία μας προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή του προϊόντος εμπίπτει στην αυστηρή πολιτική συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί η Εταιρία μας και μόνο για την ολοκλήρωση της αγοράς από τις ιστοσελίδες μας.

Γ. Ο χρήστης/ καταναλωτής μπορεί να επιλέξει έναν από τους κάτωθι τρόπους πληρωμής:

 1. Αντικαταβολή: Η καταβολή της αξίας των προϊόντων που ο χρήστης/ καταναλωτής έχει παραγγείλει (μαζί με τα έξοδα αποστολής) θα γίνεται κατά την παράδοση του προϊόντος στην εταιρία ταχυμεταφορών με την οποία συνεργαζόμαστε.
 2. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: Σε περίπτωση που ο χρήστης/ καταναλωτής επιθυμεί να γίνει απευθείας η κατάθεση σε λογαριασμό της εταιρίας μας, πρέπει να μας ενημερώσει σχετικά είτε μέσω e-mail είτε μέσω τηλεφώνου και εν συνεχεία η Εταιρία μας θα του παράσχει κάθε απαραίτητη πληροφορία για την διαδικασία πληρωμής.
 3. Πληρωμή με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα μέσω λογαριασμού PayPal πληρωμή μέσω PayPal: Σε περίπτωση που ο χρήστης/ καταναλωτής επιθυμεί να καταβάλλει το τίμημα των προϊόντων μας με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, θα ανακατευθύνεται μέσω της ιστοσελίδας στη σελίδα PayPal και θα πραγματοποιεί κάθε πληρωμή μέσω αυτής, οπότε και διασφαλίζεται η ασφάλεια των συναλλαγών μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.

 

V. Αποστολή και παράδοση των προϊόντων/ έξοδα αποστολής

Α. Τα προϊόντα της Εταιρίας μας παραδίδονται στο χρήστη/καταναλωτή κατόπιν ολοκλήρωσης της παραγγελίας του. Ο ακριβής χρόνος παράδοσης των προϊόντων εξαρτάται από την τοποθεσία του αποδέκτη χρήστη/καταναλωτή και θα ενημερώνεται σχετικά από την Εταιρία μας κατόπιν σχετικής επεξεργασίας της παραγγελίας του. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν αποκλειστικά τον αποδέκτη και θα καταβάλλονται επιπλέον του τιμήματος των προϊόντων. Τα έξοδα αποστολής περιγράφονται επακριβώς στο τμήμα της ιστοσελίδας μας με την επικεφαλίδα «Πληροφορίες Αποστολής».

Β. Η Εταιρία μας συνεργάζεται με αξιόπιστες εταιρίες ταχυμεταφορών σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό προκειμένου να διασφαλίζει την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά των προϊόντων μας στους χρήστες/καταναλωτές των ιστοσελίδων μας. Σε κάθε περίπτωση ακολουθείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των Εταιριών ταχυμεταφορών με τις οποίες συνεργαζόμαστε, το οποίο και περιγράφεται επακριβώς στο τμήμα της ιστοσελίδας μας με την επικεφαλίδα «Πληροφορίες Αποστολής».

Σε περίπτωση που ο χρήστης/καταναλωτής συνεργάζεται με εταιρία ταχυμεταφορών ή επιθυμεί να παραλάβει τα προϊόντα μας από την έδρα μας κατόπιν της παραγγελίας του, πρέπει να το δηλώσει κατά τη διαδικασία παραγγελίας του. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης/καταναλωτής οφείλει να ειδοποιήσει την εταιρία ταχυμεταφορών με την οποία συνεργάζεται ώστε να έρθει να παραλάβει την παραγγελία του από την έδρα μας. Τα δε έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον χρήστη/καταναλωτή.

Γ. Η Εταιρία μας δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις σε παραδόσεις των προϊόντων μας οι οποίες οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε περιπτώσεις εκτός της σφαίρας επιρροής της, όπως ενδεικτικά αναφερομένων καθυστερήσεων κατά τη διαδικασία εκτελωνισμού των προϊόντων, απεργιών των μέσων μεταφοράς, κλπ. που επηρεάζουν τη μεταφορά και παράδοση των προϊόντων μας.

Σε περίπτωση μη παράδοσης των προϊόντων μας εντός 30 ημερών από την παραγγελία, ο χρήστης/καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

 

VI. Επιστροφή προϊόντων

 1. Διαδικασία: Σε περίπτωση που ο χρήστης/καταναλωτής θελήσει για οποιονδήποτε λόγο να επιστρέψει το προϊόν που παρέλλαβε, έχει τη δυνατότητα να το κάνει μέσω τηλεφώνου στο +30 2661 099533, με αποστολή email στο sales@terracorfu.com είτε, εάν είναι εγγεγραμμένος, μέσω της φόρμας επιστροφών της ιστοσελίδας μας.
  Για να χρησιμοποιήσει τη φόρμα επιστροφών θα πρέπει να συνδεθεί με τα στοιχεία που ο ίδιος έχει ορίσει (username και password) στο λογαριασμό του και να μεταβεί στο ιστορικό των παραγγελιών του. Εκεί μπορεί να επιλέξει να δει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας με το προϊόν/προϊόντα που θέλει να επιστρέψει και στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο κουμπί "Επιστροφή" δίπλα στο επιθυμητό προϊόν, να συμπληρώσει τη φόρμα επιστροφών. Ο χρήστης/καταναλωτής θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά το λόγο επιστροφής του προϊόντος. Μετά την παραλαβή του αιτήματος, η εταιρεία μας θα επικοινωνήσει με τον χρήστη/καταναλωτή για τις λεπτομέρειες της επιστροφής του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η πολιτική επιστροφής προϊόντων όπως αναφέρεται αναλυτικά στη συνέχεια (παρ.2).
  Τυχόν ακύρωση της παραγγελίας πραγματοποιείται χωρίς περιορισμούς εφόσον το προϊόν δεν έχει αποσταλεί από την Εταιρία μας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο χρήστης/καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με την παρ. 2α κατωτέρω.

 2. Πολιτική επιστροφής προϊόντων
  • Α. Δικαίωμα Υπαναχώρησης: Ο χρήστης/καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων μας, σύμφωνα με το αποδεικτικό παραλαβής της εταιρίας ταχυμεταφορών. Για τη διαδικασία επιστροφής ισχύει η παράγραφος 1 του παρόντος.
   Σε περίπτωση υπαναχώρησης, το προϊόν δεν θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί, δεν θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί τυχόν ταμπέλες που το συνοδεύουν, να μην έχει ανοιχθεί η συσκευασία του, να μην έχει υποστεί φθορές. Σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα επιστροφής καθώς και τα μεταφορικά βαραίνουν τον χρήστη/καταναλωτή. Για ελαττωματικά προϊόντα ισχύει η παρ. 2β κατωτέρω.

  • Β. Ελαττωματικά προϊόντα: Όλα τα προϊόντα που η Εταιρία μας προβάλλει, προωθεί και μεταπωλεί μέσω της ιστοσελίδας της είναι αρίστης ποιότητας και λαμβάνεται η κατάλληλη μέριμνα ώστε κατά τη συσκευασία και μεταφορά τους να φτάνουν στο χρήστη/καταναλωτή χωρίς φθορές ή ελαττώματα. Όμως στην σπάνια περίπτωση που διαπιστώσει ο χρήστης/καταναλωτής κατόπιν παραλαβής των προϊόντων μας ότι αυτά έχουν υποστεί κάποια φθορά ή έχουν κάποιο ελάττωμα τότε ο χρήστης/ καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος ενώ διατηρεί και το δικαίωμα υπαναχώρησης.
   Εφόσον το προϊόν έχει φθορές ή είναι ελαττωματικό και ο χρήστης/ καταναλωτής επιθυμεί την αντικατάστασή του, μπορεί να ενημερώσει την Εταιρία μας προκειμένου να προχωρήσουμε στην διαδικασία αντικατάστασής του μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή του. Στην περίπτωση αυτή, το προϊόν αποστέλλεται στην Εταιρία μας με δικά μας έξοδα και αντικαθίσταται με άλλο προϊόν εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα, για την οποία ο χρήστης/καταναλωτής θα ενημερώνεται άμεσα. Εναλλακτικά, ο χρήστης/καταναλωτής δύναται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης ως άνω. Για τη διαδικασία επιστροφής ισχύει η παράγραφος 1 του παρόντος.
   Σε περίπτωση που ο χρήστης/ καταναλωτής παραλάβει το προϊόν και δεν διατυπώσει περαιτέρω επιφυλάξεις, τότε θεωρείται ότι έχει παραλάβει το προϊόν ανεπιφύλακτα.

  • Γ. Επιστροφή χρημάτων:Σε περίπτωση υπαναχώρησης ή μη διαθεσιμότητας προϊόντος κατόπιν αιτήματος αντικατάστασης, και εφόσον το τίμημα έχει καταβληθεί, ο χρήστης/ καταναλωτής δύναται να ζητήσει είτε την επιστροφή του τιμήματος είτε την πίστωση αυτού κατόπιν συνεννοήσεως με την Εταιρία μας μέσω της αποστολής e-mail ή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο +30 2661 099533. Τυχόν επιστροφή χρημάτων σε κάθε περίπτωση θα γίνεται άτοκα και θα αφορά το ποσό του τιμήματος του προϊόντος (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

 

VIΙ.Η ιστοσελίδα - Ασφάλεια των συνναλαγών

Η Εταιρία μας έχει αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης ( μεταξύ άλλων) των ιστοτόπων www.terracorfu.com και www.terracorfu.gr. Για την καλύτερη χρήση και εξυπηρέτηση του χρήστη/καταναλωτή κατά την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιεί το Mozilla Firefox. H Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών/καταναλωτών καθώς και να αναστείλει, να διακόψει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή το επιθυμεί, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών/καταναλωτών.

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/ καταναλωτής αποδέχεται ότι θα προβαίνει σε ορθή και σύννομη χρήση της ιστοσελίδας μας, χωρίς να προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή νόμο.

Στην ιστοσελίδα μας ενδέχεται να παρουσιάζονται συνδέσεις (links) με άλλους ιστοτόπους, στους οποίους δύναται μεταφέρεται ο χρήστης/καταναλωτής. Η Εταιρία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο, την ασφάλεια και την ακρίβεια των ιστοτόπων αυτών ούτε οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν κατά τη χρήση αυτών από τον χρήστη/καταναλωτή ούτε υιοθετεί ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

Η ασφάλεια των συναλλαγών της πληρωμής μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας διασφαλίζεται μέσω της ιστοσελίδας PayPal. Η Εταιρία μας δεν συλλέγει οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο αναφορικά με την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα του χρήστη/καταναλωτή.

 

VIΙΙ. Πνευματικά δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.terracorfu.com αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας μας και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των σχετικών διεθνών συμβάσεων.

Η παρουσίαση και προβολή του περιεχομένου σε καμία περίπτωση δεν συνιστά εκχώρηση ή/και μεταβίβαση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Για το λόγο αυτό οποιαδήποτε αναπαραγωγή, ολική ή μερική αντιγραφή, ανακοίνωση ή τροποποίηση καθώς και κάθε άλλη συναφή ενέργεια αναφορικά με τα στοιχεία του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας απαγορεύεται χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας μας. Σε αντίθετη περίπτωση η Εταιρία μας επιφυλάσσεται για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων της.

 

ΙΧ. Προστασία Προσωπικών δεδομένων

Α. Η Εταιρία μας αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/καταναλωτή και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση αυτών.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τον υπό ΙΧ όρο χρήσης και από το εφαρμοστέο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

Β. Η Εταιρία μας στα πλαίσια των συναλλαγών του ηλεκτρονικού της καταστήματος και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγγελίας, πώληση και αποστολής των προϊόντων μας, δύναται να ζητά την γνωστοποίηση στοιχείων των χρηστών/ καταναλωτών. Κατά την εκτέλεση της παραγγελίας τα στοιχεία που οι χρήστες/ καταναλωτές οφείλουν να γνωστοποιήσουν είναι τα ακόλουθα: όνομα, επώνυμο, πλήρης διεύθυνση αποστολής των προϊόντων (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη), αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση

Η Εταιρία μας χρησιμοποιεί τα στοιχεία που ο χρήστης/ καταναλωτής μας παρέχει οικειοθελώς για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας του, την έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίου, την παράδοση των προϊόντων, και γενικότερα την ολοκλήρωση της πώλησης του προϊόντος που ο χρήστης/καταναλωτής έχει επιλέξει, καθώς και για την ενημέρωσή του σε μεταγενέστερο χρόνο για τα προϊόντα της Εταιρίας μας και τυχόν προσφορές ή εκπτώσεις.

Η συλλογή και επεξεργασία αυτών των δεδομένων πραγματοποιείται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και δεν γνωστοποιείται ή κοινοποιείται σε τρίτους πλην των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το αρ. 7Α ν. 2472/1997.

Οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιείται από τον χρήστη/καταναλωτή μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος συνεπάγεται την πλήρη και απαρέγκλιτη συναίνεση για την πραγματοποίηση των ως άνω ενεργειών προς εκτέλεση της παραγγελίας του, η οποία πραγματώνεται με την τελική αποστολή των στοιχείων αυτών προς την Εταιρία μας μέσω της ιστοσελίδας μας.

Γ. Κάθε χρήστης/ καταναλωτής του ηλεκτρονικού μας καταστήματος έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν σύμφωνα με τα άρθρα 11-13 του ν. 2472/1997 όπως ισχύει.  

 

Χ. Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρία μας στα πλαίσια των συναλλαγών της μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία που τυχόν προκύψει από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή την καθυστέρηση παράδοσης ή την καθυστέρηση εκτέλεσης για οποιαδήποτε αιτία.

Η χρήση της ιστοσελίδας και του εμπορικού καταστήματος πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/καταναλωτή. Ως εκ τούτου, η Εταιρία μας δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιεσδήποτε απαιτήσεις χρηματικής, νομικής ή ποινικής φύσεως, όπως ενδεικτικά αναφερομένων διαφυγόντων κερδών, χρηματικής αποζημίωσης κλπ., η οποία προέρχεται από την πρόσβαση, χρήση ή λειτουργία της ιστοσελίδας ή της αδυναμίας πρόσβασης σε αυτήν, καθυστέρηση ή αδυναμία παροχής των υπηρεσιών ή και/ προϊόντων που διατίθενται από αυτήν ή/και τυχόν πρόσβαση και αλλοίωση από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, παρά των τηρουμένων μέτρων ασφαλείας, στο περιεχόμενο και τα δεδομένα της ιστοσελίδας ή/ και από μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιών ή επιβλαβούς λογισμικού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη/καταναλωτή.

Κατά τον ίδιο τρόπο ισχύουν και όλοι οι περιορισμοί ευθύνης οι οποίοι περιέχονται στους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης/καταναλωτής αποδέχεται και αναγνωρίζει.

 

ΧΙ. Εφαρμοστέο δίκαιο- δωσιδικία

Οι παρόντες όροι χρήσης, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η λειτουργία της ιστοσελίδας διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που προκύψει σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας και εφόσον δεν είναι δυνατή η εξωδικαστική διευθέτηση αυτής αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της Εταιρίας, ήτοι τα δικαστήρια της Κέρκυρας.

TerraCorfu.com © 2017
Created By D ∞ Ideas...